Leikkiminen on lasten tapa elää, oppia ja kehittyä!

Varhaiskasvattaja – Haluatko lisää motivaatiota, iloa ja jaksamista lasten kanssa työskentelyyn?

Äiti tai isä – Haluatko tarjota lapsellesi parhaita mahdollisia eväitä kouluvalmiutta ja elämää varten? Kaipaatko lisää voimia ja motivaatiota kotiarkeen?

Opettaja – Haluatko tukea lasten oppimiskokemusta ja tuloksia leikin ilon kautta?

Luova, omaehtoinen leikkiminen kehittää luontevimmalla tavalla lasten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä taitoja kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Leikin ihanat ominaisuudet – suorituksettomuus ja luovuuden vapaus – ovat omiaan tukemaan oppimista ja kasvua tukahduttamatta lapsen iloa ja uteliasta elämänasennetta.

Aikuisten tehtävä on varata tarpeeksi aikaa leikkimiselle ja huolehtia, että fyysinen ja psyykkinen ympäristö tukevat leikkiä eivätkä riko sitä. Aikuisen omat läsnäolo- ja tunnetaidot sekä monet muut tärkeät asiat auttavat havaitsemaan leikin vivahteita ja auttamaan lasta leikissä eteenpäin.

Koulutusten ja kurssien kautta saat tietoa siitä, mitä on omaehtoinen leikki ja miksi se on niin tärkeää lapsen kehitykselle. Esittelen lastenpsykiatrien, psykologien ja kasvatustieteen asiantuntijoiden näkemyksiä leikin merkityksestä lapselle. Tarjoan mahdollisuuden saada tukea ja vinkkejä arkeen ja löytää leikin iloa sekä lasten että omaan elämään. Koulutukset ja kurssit tuotan INNOtyöverkko-osuuskunnan lukuun.

Tervetuloa mukaan iloiselle tutkimusretkelle leikin maailmaan!

-Maria

https://innoverkko.com/keita-me-olemme/maria-makela/